Căn cứ  công văn  số 50/ PGDĐT ngày 15/02/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc  kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19

    Nay trường Mẫu Giáo Tân Hòa thông báo đến học sinh, Cán bộ, Giáo viên, nhân viên Về Việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học  do dịch bệnh Covid-19 một số nội dung như sau:

  1. Học sinh

Học sinh tiếp tục được nghỉ khi nào đi học lại sẻ có thông báo sau.

  1. Cán bộ, công chức, viên chức:

Tiếp tục tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo. Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT ngày 03/2/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra. Công văn 36/PGDĐT ngày 06/02/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra. Công văn 45/PGDĐT ngày 10/02/2020 về việc phòng, chống dịch nCoV.

hi có thay đổi trường sẻ thông báo trực tiếp đến các bậc phụ huynh hoặc qua đài truyền thanh xã.

     Kính chúc Quý Phụ huynh và toàn thể CBVC Trường Mẫu giáo Tân Hòa thực hiện nghiêm túc theo thông báo trên. Trân trọng kính chào!