Kính gởi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và học sinh trường Mẫu giáo Tân Hòa.
          Thực hiện tinh thần Công văn số 136/PGDĐT ngày 28/4/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc V/v thông báo cho học sinh học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

    Nay trường Mẫu Giáo Tân Hòa thông báo đến học sinh, Cán bộ, Giáo viên, nhân viên tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1.Thông báo cho học sinh, phụ huynh biết về thời gian đi học trở lại từ ngày 11/5/2020.

2.Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung quy định tại Công văn số 13986/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học. Trong đó đặc biệt lưu ý thêm:

a) Chuẩn bị của nhà trường trước khi học sinh đi học trở lại

- Thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp.

- Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng....; độ giãn cách và các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường khi học sinh đi học trở lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ GDĐT1 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương có biện pháp tổ chức dạy học theo từng khối/ lớp và nhóm học sinh để thực hiện giãn cách hợp lý, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi đến trường; kết hợp giữa dạy học qua Internet, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 10/7/2020.

b) Khi học sinh đi học trở lại

- Trước khi học sinh đến trường.

+ Không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

+ Nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

+ Gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ mầm non, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo thân nhiệt trước khi đến trường.

+ Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường.

- Khi học sinh đến trường.

+ Không cho phụ huynh học sinh, người không có nhiệm vụ vào trong trường. Nhà trường bố trí người đón và giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên trước khi vào trường và lớp học.

+ Bố trí chỗ ngồi giữa 2 học sinh có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành Y tế; theo dõi và thường xuyên nhắc nhở học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc theo quy định; đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý.

+ Tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi.

+ Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón học sinh theo quy định.

+ Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

+ Tạm dừng các hoạt động bán trú;

+ Không tổ chức chế biến thức ăn, thức uống; Khuyến khích học sinh tự ăn ở nhà và mang nước theo đi học;

+  Không tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Kết thúc mỗi buổi học

+ Thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, đeo khẩu trang trên đường về nhà.

+ Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

3. Tiếp thục tổ chức thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trong nhà trường theo tinh thần Công văn 696/BGDĐT- GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ GDĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học và chỉ đạo của Phòng GDĐT.

4. Tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình theo hướng dẫn chuyên môn của bậc học mầm non. Đảm bảo thông tin báo cáo theo yêu cầu của trường, ban giám hiệu để báo về trên.

Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm nội dung trên.