THỰC ĐƠN TUẦN 20 – THÁNG  01  NĂM 2020
Dành cho bé từ 3 tuổi đến 6 tuổiTừ ngày 13/001/2020 tới ngày 17/01/2020

menu

Trường Mẫu Giáo Tân Hòa, huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Phụ trách giáo vụ
(Đã ký)
Lê Thị Tuyết Ngọc
Y tế Học đường
(Đã ký)
Nguyễn Phi Long