Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1998, Trường Mẫu giáo Tân Hòa đã khẳng định thương hiệu tại An Giang và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu giáo Tân Hòa được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.