Trường Mẫu giáo Tân Hòa là trường Mẫu giáo có chất lượng đội ngũ nhân sự trẻ khỏe,nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Tân Hòa xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Tân Hòa, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mẫu giáo Tân Hòa theo đúng qui định tuyển dụng của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang. 

92,8% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non và Cao đảng Mầm Non hệ chính quy, 7,2% giáo viên đạt trung cấp sư phạm. 

100% bảo mẫu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo công tác sơ chế biến món ăn, đáp ứng theo yêu cầu. 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm

100% giáo viên thực hiện nghiêm túc  t chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “ tự diễn biến”, ” tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kế hoạch tu dưỡng theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục “ đẩy mạnh viêc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mõi cá nhân có xây dựng kế hoạch hoạc tập làm theo Bác, trong đó có nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nỗ lực phấn đấu như:  Mỹ Cơ, Mộng Thúy, Thu Hiền, Thị Cúc,  Thúy Kiều đã vượt khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

100% giáo viên xây dựng trường, lớp  mầm non lấy trẻ làm trung tâm trên toàn huyện, trường đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, các lớp đều trang trí theo hướng xanh hóa, nhiều cây xanh, nhiều nguyên học liệu để tạo điều kiện cho các cháu được trải nghiệm. Trong giảng dạy luôn lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục. Các cháu không chỉ vui chơi học tập trong lớp, trường cón chú trọng xây dựng môi trường bên ngoài, để mọi nơi trong nhà trường các cháu đều có thể vui chơi và học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ năng với ban, cô và phụ huynh học sinh.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 2 lớp/ 3 giáo viên sỉ số: 54 cháu

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 3 lớp/5 giáo viên sỉ số: 90 cháu

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 4 lớp/6 giáo viên sỉ số: 142 cháu