GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Tân Hoà, Phú Tân, An Giang

Email:  c0tanhoapt@angiang.edu.vn

Điện thoại: 0900000000

 

1. Mô hình hoạt động: Giáo dục theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát huy tính tích cực của trẻ.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn 92,85% . 8 giáo viên giỏi trường, 2 giáo viên giỏi huyện bảo lưu. 02 chiễn sĩ thi đua cơ sở, 01 Bằng khen của UBND tỉnh.Có năng lực chuyên môn,  có kinh nghiệm trong việctổ chức hoạt động học và chơi theo hướng đổi mới phương pháp. Có  phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ giáo viên phần lớn trẻ, khỏe nhiệt tình tuy nhiên do giáo viên đa phần mới tuyển dụng phần nào còn hạn chế trong công tác soạn giảng.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần số 07 của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trong giảng dạy luôn lồng ghép các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương và Chương trình giáo dục. Các cháu không chỉ vui chơi học tập trong lớp, trường cón chú trọng xây dựng môi trường bên ngoài, để mọi nơi trong nhà trường các cháu đều có thể vui chơi và học tập, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kỹ năng với ban, cô và phụ huynh học sinh

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức với kỹ năng khám phá, thực hành trải nghiệm. Coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục bên ngoài lớp học giúp các cháu tự tin mạnh dạn hơn, cũng như phát hiện các năng khiếu của trẻ qua đó giúp các cháu phát triển đúng hướng/.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng nói lên nhu cầu, hứng thú, sở thích cảu bản thân, biết mình thích những gì và không thích gì, biết phối hợp cùng bạn để hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao cho. Bên cạnh biết tôn trọng và phát huy tín tự lập, tính biết chịu trách nhiệm về công việc mình được giao.
- Thực hiện kế hoạch cho trẻ mẫu giáo LQTA trong năm học 2019-2020 theo tinh thần kế hoạch số 226/KH-PGDĐT ngày 30/07/2019 của Phòng GDĐT về việc triển khai cho trẻ mầm non LQTA trong các cơ sở GDMN, nhằm giúp cho trẻ có cơ hội được tiếp cận, tạo niềm vui, hứng thú cho trẻ đối với việc học ngoại ngữ, làm tiền đề cho việc học tiếng Anh của trẻ ở các bậc học tiếp theo. Trường đang thực hiện dạy cho trẻ làm quen Tiếng Anh ở 4  lớp ( Lá 1, Lá 2, Chồi 1, Chồi 2)
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý của trẻ, thông qua việc chăm sóc giáo dục hàng ngày nắm rõ nhu cầu tâm sinh ls trên cơ sở đó giáo viên lựa chọn phương pháp cũng như tạo không khí thoải mái khi trong học tập và vui cbơi.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Tổ chức học theo phòng học bộ môn, học trên mạng; mở rộng các hình thức dạy và học đối với các trường trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng dạy học
- Tổ chức cho các giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm từ các đơn vị bạn qua đó rút ra kinh nghiệm, sáng tạo trong việc soạn giảng giúp các cháu hứng thú trong học tập.

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội thi về năng khiếu như vẽ tranh, thời trang, làm đồ dùng qua đó phát hiện năng khiếu của các cháu. 
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Tân Hòa